Caroline Myss
" The Creation of Health "
" Anatomy of the Spirit "

Piero Ferrucci
" Bli den du är "

Deepak Chopra
(artiklar på webben)

Fritjof Capra
" The Tao of Physics "
(artiklar på webben )

J. Krishnamurti
" Att vara fri "
" Jaget och tiden "

( artiklar och tal på webben )

Bo Nässil
" Glädjen "

David Bohm
" The impicit order ", " Dialoges "
( artiklar och tal på webben)

Eckhart Tolle
" The Power of Now "
" Tystnaden talar "

Neal Donald Walsch
" Samtal med Gud "

Elisabet Hermodson
" Synvända "

Johan Galtung
www.transcend.org
( artiklar på webben )

Ett axplockt av förmedlare av tankar och idéer med klotformig räckvidd
Alice Miller
" Du skall icke märka "
" Der gemiedene Schlüssel "
" Das verbannte Wissen "
" Abbruch der Schweigemauer "

J. Konrad Stettbacher
" Om lidandet skall ha en mening "

Robin Norwood
" Varför just jag "

Emmy Gut
" Den sunda depressionen "


Janusz Korczak
" Das Recht des Kindes auf Achtung "
" Wenn ich wieder klein bin "

Erich Fromm
" Kärlekens konst "
" Authentisch leben "
" Es geht um den Menschen "
" Gesellschaft und Seele "

Wilhelm Reich
" Att ha eller att vara "

Erwin Ringel
" Die ersten Jahre entscheiden "

Åke Högberg
" Det vilda i mannen "

Robert Bly
" Järnhans "

Aaron R. Kipnis
" Riddaren utan rustning "

Lewis B. Smedes
" Skam, skuld och befrielse "

Danah Zohar / Ian Marshall
" SQ - Spirituell Intelligenz "

 

 

 

Konrad Lorenz
" Das Wirkungsgefüge der Natur "

Frank Waters
" Das Buch der Hopi

Alexander Buschenreiter
" Spuren der großen Seele "

Mikael Kurkiala / Heidi Moksnes
" Den obrutna cirkeln "

Harald Ofstad
" Vi kan förändra världen "

Jan Grönholm
" Helhetssyn och framtidstro "

Cecile Andrews
" The circle of simplicity "

Willy Kyrklund
" Mästare Ma "

Peter Nilson
" Rymdljus "

Sven Fagerberg
" Det mänskliga uppdraget "

Dag Hammarskjöld
" Vägmärken "

Stefan Hlatky
(artiklar på webben)

Bruno Mårtensson
" Människans ofrånkomliga livsfrågor "

Rüdiger Safranski
" Hur mycket globalisering tål människan "?