Vi bär alla på splittring och spruckenhet inom oss, en känsla av ofullkomlighet.
Att vilja ta vara och utforska den potential som är bunden blir en uppgift som det är svårt att smita ifrån när den väl är ställt. Står dörren väl på glänt tränger allt undangömd mot ljuset – trängseln kan bli stor.
Det blir en utmanande resa i ett okänt landskap
med oväntade möten – v årt största äventyr.
Vi påminns om att inte behöver se på oss själva och varandra som nyttoobjekt.
Vi upptäcker att vi kan välja att se varandra och naturen som delar av en sammanvävd helhet istället för var och en som avskilt objekt att dra fördel av.
Vi blir hedar som tar hand om och förvaltar istället för kolonisatörer.
Vi höjer oss över historiens riktmärken och gör oss värdiga förvaltarskapet. Själens röst intar igen sin hedersplats i vårt medvetande och bli vår vägvisare.
med omtanke,
Klaus Kappel

Verkstan Myllan
Stralsundsgatan 41
122 37 Enskade

Tel./Fax
08-649 92 65
för e-post använd kontakt-sidan
Dubbelklickar på rymden